The Summer Mountain retreat: yoga-hiking-river swimming

(For English scroll down)

Vayia’s Bhakti Nature
Yoga & Retreats

Σε κάθε αλλαγή εποχής, ένα Bhakti Nature retreat με βάση τη γιόγκα και την επαφή μας με τη φύση και τον πολιτισμό, μας περιμένει κυρίως στο βουνό αλλά και στη θάλασσα.
Το πλαισιώνουν δραστηριότητες όπως επισκέψεις αρχαιολογικών χώρων, πεζοπορίες, rafting, canoe, canyoning, μπάνιο σε παγωμένα ποτάμια & καταρράκτες, μπάνιο σε κρυστάλλινα θαλασσινά νερά, θερμά ιαματικά λουτρά, βοτανολογία, επισκέψεις σε οινοποιεία, ιππασία κ.ά.
Σε ήρεμους απόμακρους φιλόξενους ξενώνες και τόπους με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και δυνατή ενέργεια σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας τον εναλλακτικό και αρχαιολογικό τουρισμό των περιοχών αυτών.
Keep yoging in nature!

The Summer Mountain retreat
Τετάρτη 2 – Κυριακή 6 Αυγούστου 2023
Yoga, hiking, river swimming
Κόνιτσα, Δυτικό Ζαγόρι, Ήπειρος

Η διαμονή μας:
Villa Rustica, Αγρεπαύλις
www.villarustica.gr

Σε ένα αγρόκτημα 30 στρέμματα οπωροφόρων δένδρων, και με μοναδική θέα, βρίσκεται το ξενοδοχείο Villa Rustica, ένα ξενοδοχείο οικοτουρισμού το οποίο έχει σαν στόχο να φέρνει τους επισκέπτες σε επαφή με την φύση!
Χτισμένο έξω από την ακριτική Κόνιτσα -μια κωμόπολη ιστορικής σημασίας, και με μόλις 8 ξύλινες σουίτες οι οποίες παρέχουν πλήρη αυτονομία, καταφέρνει να κάνει τον επισκέπτη να νιώθει πως έχει έρθει στο εξοχικό του!
Στη Villa Rustica έχω φυσικά ξαναβρεθεί. Έχω διοργανώσει άλλα τρία πολύ επιτυχημένα yoga retreats αλλά και την έχω επισκεφτεί πολλές φορές και μόνη μου.
Λατρεύω την απίστευτη ανοιχτωσιά του εξωτερικού χώρου αλλά και των ξύλινων κατοικιών.
Οι πρακτικές μας θα λάβουν χώρα στον όμορφο κήπο με εντυπωσιακή και επιβλητική θέα στη χαράδρα του Αώου και την κορυφή της Γκαμήλας.
Και σε περίπτωση κακοκαιρίας στο ξύλινο αποστακτήριο.

Το πρόγραμμά μας *

1η μέρα
Άφιξη
18:00-20:00
Opening circle
Sunset Hatha yoga & partner yoga

2η-3η μέρα
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama

4η μέρα
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama
18:30-20:00
Sunset Hatha yoga & nidra yoga

5η μέρα
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama
Closing circle
Αναχώρηση γεμάτοι από όμορφες γνωριμίες και εμπειρίες…
….μέχρι το επόμενο Bhakti Nature yoga retreat τον Οκτώβριο στο Πήλιο!

Τις υπόλοιπες ώρες:
Κάνουμε βουτιές στον Αώο και το Βοιδομάτη (μπρρρρ…!)
Πεζοπορούμε σε καταπράσινα μονοπάτια αλλά και ψηλές κορφές
(αν τραβάει η ομάδα και ο καιρός)
Εξερευνούμε το Δυτικό και Κεντρικό Ζαγόρι αλλά και τα παραδοσιακά, πέτρινα, λιγότερο δημοφιλή αλλά απίστευτα όμορφα Μαστοροχώρια.
Απολαμβάνουμε ξεκούραση και διάβασμα, καλό φαγητό και παρέα.
*Το πρόγραμμα των πρακτικών μας ενδέχεται να τροποποιηθεί αν χρειαστεί (πχ πεζοπορία που χρειάζεται να φύγουμε νωρίς το πρωί).

Εγγραφές έως και τις 30/6/2023!

Για τις μεταφορές σας, ενθαρρύνουμε το carpooling και για την εξυπηρέτηση όσων δεν έχουν μεταφορικό μέσο αλλά και για εξοικονόμηση χρημάτων για όλους σας.
Ο κάθε συμμετέχων χρειάζεται να έχει τα δικά του yoga props:
στρώμα, τουβλάκια, ιμάντα, μαξιλάρι, μαξιλαράκι ματιών, ελαφριά κουβερτούλα ή παρεό.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
bhaktinature@vayiachanou.com

Σας ευχαριστώ πολύ για την επιλογή και την εμπιστοσύνη σας.
18 χρόνια Bhakti Nature retreats και συνεχίζουμε!
Σας προκαλώ, σας προσκαλώ, σας προσμένω!

Με αγάπη,
Βάγια

Βάγια Χάνου
Vayia’s Bhakti Nature
Yoga & Retreats
www.vayiachanou.com

 

 

(Text in English)

Vayia’s Bhakti Nature
Yoga & Retreats

At every change of season, a Bhakti Nature retreat based on yoga and our contact with nature and culture, awaits us mainly in the mountains but also at the sea.
It is surrounded by activities such as visits to archaeological sites, hiking, rafting, canoeing, canyoning, swimming in frozen rivers & waterfalls, swimming in clear seawaters, hot thermal baths, botany, visits to wineries, horse riding, etc.
In quiet remote hospitable guesthouses and places with special natural beauty and strong energy throughout Greece, supporting the alternative and archaeological tourism of these areas.
Keep yoging in nature!

The Summer Mountain retreat
Wednesday 2 – Sunday 6 August 2023
Yoga, hiking, river swimming
Konitsa, Western Zagori, Epirus

Our accommodation:
Villa Rustica, Agrepavlis
www.villarustica.gr

On a farm of 30 acres with fruit trees and with a unique view, you find located the Villa Rustica hotel, an ecotourism hotel whose goal is to bring guests in contact with nature!
Built outside the unspoiled Konitsa – a town of historical importance, and with only 8 wooden suites that provide complete autonomy, it manages to make the visitor feel as if he has come to his holiday home!
I have of course found myself again at Villa Rustica. I have organized three other very successful yoga retreats but I have also visited her many times myself.
I love the incredible simplicity of the outdoor space as well as the wooden houses.
Our practices will take place outdoors.
In the beautiful garden with an impressive and compelling view of the Aoos ravine and the peak of Gamila.
And in case of bad weather in the wooden still.

Our program *

1st day
Arrival
18:00-20:00
Opening circle
Sunset Hatha yoga & partner yoga

2nd-3rd day
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama

4th day
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama
18:30-20:00
Sunset Hatha yoga & nidra yoga

5th day
07:30-09:30
Morning Hatha yoga & pranayama
Closing circle
Departure full of beautiful acquaintances and experiences…
….until our next Bhakti Nature yoga retreat in October in Pelion!

The rest of the hours:
We dive in Aoos and Voidomatis rivers (brrrr…!)
We hike on green paths as well as high peaks
(if the team and the weather cooperate)
We explore Western and Central Zagori as well as the traditional, stone, less popular but incredibly beautiful Mastorochoria.
We enjoy rest and reading, good food and company.
*The program of our practices may be modified if necessary (eg a hike that requires us to leave early in the morning).

Registration until 30/6/2023!

For your transportation, we encourage and organize carpooling to serve those without transportation and to save money for all of you.
Each participant needs to have their own yoga props:
mattress, bricks, strap, pillow, eye pad, light blanket or pareo.

Information and declarations of participation:
bhaktinature@vayiachanou.com

Thank you very much for your choice and trust.
18 years of Bhakti Nature yoga retreats and counting!
I challenge you, I invite you, I await you!

With love,
Vayia

Vayia Chanou
Vaiya’s Bhakti Nature
Yoga & Retreats
www.vayiachanou.com


Δημοσιεύτηκε στις
Κατηγορίες: Retreats, Retreats