Category: Σεμινάρια

Beloved Saturdays’ yoga in Kalamaria!

Beloved Saturdays’ yoga in Kalamaria!

Beloved Saturdays' yoga in Kalamaria! Αγαπητοί μου, Ξανασμίγουμε κάθε χειμερινή σεζόν στην…

Pranayama sadhana & Art meditation

Pranayama sadhana & Art meditation

Κυριακή 11/4/2021, 19:30-21:00